Polityka Prywatności

Nasza firma Grabek Promotion sp z o.o. zajmuje się profesjonalną organizacją imprez sportowych oraz wynajmem sprzętu sportowego, w związku z tym prowadzimy kilka stron internetowych, na których uczestnicy/klienci mogą dowiedzieć się istotnych informacji na temat zawodów, wyścigów, sprzętu do wypożyczenia.

W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy. 

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług.
1.    Nie łączymy danych statystycznych z jakimikolwiek bazami danych zawierających dane osobowe.

2.    W celu lepszego dostosowywania treści i struktury Serwisu używamy, podobnie jak wielu innych, mechanizmu cookies. Informacje, które gromadzimy za pomocą cookies to np.: adres IP (Internet Protocol) używany przy łączeniu się Państwa komputera z internetem, dane dotyczące przeglądarki oraz systemu, z którego Państwo korzystają. Informacje te są przechowywane z zachowaniem takich samych standardów bezpieczeństwa jak dane osobowe. Mając dostęp do Internetu mogą Państwo skorzystać z serwisów pozwalających na wyłączenie Cookies. Tak zbierane informacje będą wykorzystywane w sposób nie naruszający prawa do prywatności. 

3.    Przekazane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych serwisu, dane osobowe ( w tym adresy pocztowe, numery telefonów i e-mail) są przez nas gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu:
- udzielania odpowiedzi na zadawane pytania
- przygotowania oferty handlowej związanej z działalnością naszej firmy

Dane osobowe

W czasie korzystania ze strony możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych na przykład podczas wypełniania formularza kontaktowego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne do realizacji usługi i korzystania z funkcjonalności strony.

§ 1 Cel i zakres zbierania danych osobowych

 1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Grabek Promotion Sp. z o.o. , mamy siedzibę w Jeleniej Górze, ul. K. Miarki 42. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail biuro@bikemaraton.com.pl , telefonicznie pod numerem +48 75 76 123 76 lub pisemnie na adres siedziby.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rezerwacji składanych za pośrednictwem strony internetowej www.grabeksport.pl stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, po czym dane będą podlegać archiwizacji i będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 5 lat.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych dobrowolnym oświadczeniem będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia rezerwacji, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowanie usługi wynajmu.
 7. Dane osobowe jakie przetwarzamy to:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu i adres e-mail,
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
 9. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
  1. dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 2 Pliki cookies

 1. Portal używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Portalu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Portalu mogąc być stosowane dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe”
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu zakończenia rezerwacji
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
  3. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Stosowane przez nas „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej strony, przykładowo poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby użytkownik nie musiał ich za każdym razem podawać. 

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu www.centrum-rentacar.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.